Mwy i ddod

More to come


Rhai hen luniau o'r Bont
Cliciwch ar unrhyw lun i'’w ymhelaethu
Siop Florida [1]
(Florida Shop)
Siop Florida [2]
(Florida Shop)
Llew Coch [1]
(Red Lion)
Llew Coch [2]
(Red Lion)
Llew Coch [3]
(Red Lion)
Poplar Terrace
Sgwâr y Bont (Cross-road )
Tŷ hynaf yn (oldest house in) Bont
Heol y Felin
(Mill Street
Cartref (Home of)
Mrs Elizabeth James
(Old pictures of Bont)
(Click any picture to enlarge)
Pont Rhydfendigaid
Rhydfendigaid bridge)
Tarddiad afon Teifi
Source of the river Teifi
Ystrad Fflur
(Strata Florida)
Brynglas
neu
Cartref

Gorsaf drenau

Strata Florida

Station

Talwrnbont Uchaf

Can-mlwyddiant Carmel

Members of the

Baptist Chapel

Casgliad o luniau y diweddar

Tom Lloyd Rees

Siop Florida

Pontrhydfendigaid

Rhagor o luniau o'r

Bont a'r ardal

www.hanesybont.co.uk

Rhai o liuniau

Rowland Huw ArchLlew Coch [4]
(Red Lion)

Mynwent

Ystrad Fflur

Te-parti

Gorphwysfa

Llew Coch [5]
(Red Lion)
Llyn hir