Yng nghyd a ychydig sylwadau ar y Gwaith oddi yno i Aberystwyth

Ar y Dôn Fechan

1

Pwff, pwff mae’r Train yn starto,

Yn y boreu o Sir Benyfro;

Dyma gyfle am Manchester

Neu unrhyw ran o Gymru a Lloger.


8.

Ac i fyny rhaid im fyned,

Dros yr afon tua Llambed;

Mewn lle hardd mae’r Orsaf hyny,

O’r naill-du i Goleg Dewi

Canwn glod, etc.


21.

Trwy Machynlleth ar ryw garlam,

Ceffyl Tan aiff i Landinam,

I Drenewydd, a Llanidloes,

Ac yn ol cyn ddaw y tywyll-nos.

Canwn glod, etc.


Canwn glod i Gymru lân

Canwn glod i Gymru lân,

Nawr i’r dynion gwych a dewrion

Am wneud ffordd i'r Ceffyl Tân


9.

Tua’r Bettws awn yn union

Dacw dy Contractor Besston

Awn i Lanio ar ryw garlam

Heb gael Pint yn ty Lord Brougham.

Canwn glod, etc.


17.

Cyn bo hir y bydd Excursion

Ffeiriau mawr fydd yn Tregaron,

Pontrhydfendigaid, a ffair Iwan

Gyda’r Train dawr ieunctyd mwynlan

Canwn glod, etc.

2.

Dyma ni wrth orsaf Tenby,

Pasio Whitland wedi hyny,

I Saint Clears, a Bankyfelyn

Dyma ni yn nhre’ Caerfyrddin

Canwn glod, etc.


10.

I Dregaron awn oddi yno,

Lle cawn dan o fawn i dwymo;

Rhai o’r dref sydd yma’n dyfod,

I gael prynu Can y Railroad.

Canwn glod, etc.


18.

Cyn bo hir y bydd Excursion

Ffeiriau mawr fydd yn Tregaron,

Pontrhydfendigaid, a ffair Iwan

Gyda’r Train dawr ieunctyd mwynlan

Canwn glod, etc.

3.

Llwyddiant fyddo i'r ddau Contractor,

Am roi railen lawr yn rhagor;

Narrow Guge nawr sy’n gweithio

Glo a Chalch a ddaw’n fwy cryno.

Canwn glod, etc.


11.

Strata Florida yw’r nesaf,

Yn y fan mi a ddisgynaf,

Af ymlaen i ganu ychydig

I drigolion Ystradmeurig

Canwn glod, etc.


19.

Fferiau Llambed fydd yn llenwi,

Llanybyther gyda hyny;

Dyma ddau le tra rhagorol

Ynddynt mae Marchnadoedd Misol.

Canwn glod, etc.

4.

Nawr am Fronwydd ac i Gynwyl,

Dyma bwffan mae’r hen geffyl

Trwy Llanpumpsaint ar ei drafael

Mewn ac allan trwy y Tunel.

Canwn glod, etc.


12.

Gwyr ac arian ant yn esmwyth

Gyda’r Coach i Aberystwyth,

Mhen ychydig amser etto,

Am y Gan caf inau nghario.

Canwn glod, etc.


20.

Dylwn enwi ffair Pencarreg,

Lle mae Shôn yn siarad Saesneg

Ac yn dywyd My dear Jenny

Come and have a glass of Brandy.

Canwn glod, etc.

5.

Dyma orsaf Penycader,

Dyma bobloedd luoedd lawer

Dacw’r Junction, dacw’r Tunel

Crossinfach a Llanfihangel.


13.

Maent yn gweithio gyda eu gilydd,

Trwy y Creigiau crog, a’r coedydd

Tynygraig mae Tunel bychan

A lle hyll nol dyfod allan.

Canwn glod, etc.


21.

Ffair Llanwnen ddylwn gofio,

Bu ymron a myn’d yn ango,

Lle y gwerthir anifeiliaid

Yr ail ddydd bydd Moch a Merched.

Canwn glod, etc.


Canwn glod oll yn glyd

Canwn glod oll yn glyd

Naw’r i Davies ac i Beeston

Duff, a’r gweithwyr dewr i gyd


14.

Yn y blaen mae lle mwy hawddgar

Ar hyd ddyfryn bach Llanilar,

Ond ymhen awr neu ddwy gwna’r afon,

‘Speilo mis o waith y dynion.

Canwn glod, etc.


22.

Boed i Davies ac i Beeston,

Gofio am yr hen gantorion;

Trwy roi Pass i fyn’d I’r ffeiriau

I gael gwerthu Can y Railway.

Canwn glod, etc.

6.

Dyma station Maesycrygiau,

Man lle bum i gynt yn chwareu;

Awn ymlaen trwy blwyf Llanllwni

Awel iach sy’n dyffryn Teifi.

Canwn glod, etc.


15.

Rhaid yw rhoddi afon Ystwyth,

Mewn rhyw weli newydd esmwyth,

Yn lle tori gwaith cadarnwedd,

Sydd yn uno de a gogledd.

Canwn glod, etc.
David Jones, Llanybyther


7.

Dyma ni yn Llanybyther,

Lle bum ganwaith wrth fy mhleser,

Yn y Train r’wyn mynd i ganu,

Dowch ymlaen yn awr i brynu

Canwn glod, etc.


16.

‘Nol ei gorffen oll yn addas,

Fe ddau bonedd mawr y Deirnas

Pob rhyw radd fydd fel un tylwyth

Yn ymwel’d ac Aberystwyth.

Canwn glod, etc.LlGC, Baledi, JDL32

Taith ar y Manchester & Milford Railway o SIR BENFRO i STRATA FLORIDA (yn 1866)

Manchester &  Milford Railway

*Y mae ‘GUANO’ ar werth gan John Jones, yn ymyl station Llanybyther

Baled gan David Jones, Llanybyther

Pan ysgrifennwyd y faled yma, roedd rheilffordd y Manchester & Milford ddim ond wedi cyrraedd Strata Florida. Roedd y darn o Strata Florida  i Aberystwyth ym dal heb ei orffen. Doedd dim sôn am ddechrau ar y rheiffordd i Llanidloes.