Afon

Meurig

yn union

i’r gogledd

o

Bont

Meurig

SN717674

Bron i gan mlynedd a hanner yn ôl (1866), crybwyllodd disgybl ifanc or enw  Ebenezer Morgan yn ysgol Edward Richard, Ystradmeurig  fod afon Meurig wedi ei henwi ar ôl un o hen dywysogion Cymru [1] :

The name Ystrad Meurig is dedicated to Meurig, a Welsh Prince, who was drowned in the river that still bears his name. On the south side of the river, few yards beyond the road, is a large artificial mound (Tomen Cwm Meurig), erected to represent the place of his burial. The word Ystrad prefixed to it means a plain, and is derived from the Latin word Stratum

Cyfeiriodd Rhys ap Gruffydd at yr afon yn ei siarter yn 1184, ac mae’n bosibl bod yr enw yn mynd nôl i’r nawfed ganrif. Ond, a bod yn onest, mae’n anodd dweud yn hollol pwy a roddodd ei enw i’r afon na pha bryd, ac mae’n well gadael cwestiynau fel hyn i bobl sydd yn hyddysg yn hanes cynnar Cymru

[1] Ebenezer Morgan, Carmarthen Journal, Ionawr 12 1866, Tudalen 7

www.hanesybont.co.uk