Rhan o goed

Pen-y-bannau

sydd yn edrych yn syth dros fferm Dolebolion

I’r de, o dan goed Pen-y-bannau, mae olion hen lwybr y pererinion a oedd ar eu ffordd i Ystrad Fflur yn ôl yn y canol oesoedd.  Mae’r llwybr yn dilyn godre’r coed am ryw  filltir cyn disgyn  i lawr at adfeilion fferm Bronberllan [1].


Mae’r coed a Phen-y-bannau yn eiddo i Ddolebolion, fferm a fu, unwaith, yn rhan o diroedd Abaty Ystrad Fflur. Heddiw,  Mr Non Jones sydd â’r tiroedd hyn, gŵr â’i wreiddiau yn ddwfn yn yr ardal.

SN739664

www.hanesybont.co.uk