www.hanesybont.co.uk

Y dudalen flaenorol Previous page
Y dudalen flaenorol Previous page

Casgliad o Luniau

Pontrhydfendigaid a'r Cylch

Cwm Mwyro

ac

Afon Mwyro

i’w gweld yn

llifo lawr y cwm

SN784646

Llun o dir uchaf Cwm Mwyro ar ddiwrnod gwlyb, tywyll, a dŵr trwm yn yr afon. Yn y rhan hyn o’r cwm mae nifer o hen adfeilion, lle cododd llawer i dad a mam eu teulu. Mae’n anodd dychmygu heddiw pa mor galed oedd hynny. Cerddai rhai plant dair i bedair milltir i’r ysgol  yn Ystrad Ffur, ac roedd hynny’n gofyn ymdrech fawr ar bob tywydd.


Er bod y rhan uchaf o’r cwm yn foel heb fawr o goed na thir glas, mae iddo harddwch arbennig a chryn dipyn o swyn i’r sawl sydd yn hoff o unigrwydd yr ucheldir. Hefyd, mae yna swyn i hen enwau’r cwm. Mae’r mwyafrif ohonynt, erbyn heddiw, wedi mynd yn angof, ond mae yna rai yn dal ar gof rhyw hanner dwsin o bobl lleol [1]


Tir Wernfelen (ochr chwith i’r cwm wrth edrych ar y llun) - Tycanol, Dinas, ‘Rhenddinas a Penmaes a

thir yr Hen Fynachlog (yr ochr arall i’r afon) - Garreglwyd, Blaenmwyro, Gelli Glwyde a Hafod Eidos

[1] John Rees Jones, Son am y Bont, Llandysul, 1974