Casgliad o Luniau
The monks knew well the value of this spot ; here were – nay, still are – their wells of healing waters, - iron, sulphur, chalybeate – used with benefit by the natives to-day. What more truly romantic spot can be imagined or desired than that round ‘Ffynnon dyffryn tawel’ the ‘Well of the silent grove’?
Coed
wrth
ymyl
Afon Glasffrwd
a
Ffynnon
Dyffryn
Tawel
SN750651
[1] G Eyre Evans, Cardiganshire and its Antiquities, Aberystwyth, 1903
Mae rhyw hyfrydwch arbennig i ardal Ystrad Fflur. O dan y coed uchod, mae afon Glasffrwd ac i’r dde mae ‘Ffynnon dyffryn tawel’ a’i dyfroedd llesol. Yn ôl Eyre Evans, dyma le i ymgilio iddo, o dro i dro, am ychydig seibiant a thawelwch [1].
Y dudalen flaenorol Previous page
Y dudalen flaenorol Previous page