Llwyn Eithin

ar

ochr y ffordd i

Ffair Rhos

Llun yn dangos darn o’r hen ‘hewl’ o Bont Meurig i sqŵar Ffair Rhos. Ar un adeg roedd hon yn rhan o ffordd fasnachol bwysig yn rhedeg o’r gorllewin i’r dwyrain dros fynyddoedd yr Elenydd i Loegr. Ychydig i fyny’r ‘hewl’ o’r llun uchod mae Llidiart y Ffair ; tyddyn a’i enw yn mynd nôl i gyfnod ffeiriau Ffair Rhos. Mae hanes yn dweud mai Mynachod Gwynion, Ystrad Fflur oedd yn gyfrifol am gychwyn y ffeiriau hyn, rywbryd yn ystod y ddeuddegfed ganrif.

Ar hyd y filltir a hanner i Ffair Rhos mae llwyni eithin euraidd yn tyfu ar ben y cloddiau ar bob ochr i’r ffordd. Daw’r llwyni hyn i flodau yn yr hydref, ac maent yn dal i flodeuo drwy’r gaeaf, ond nid ar eu gorau tan yn gynnar yn y gwanwyn.  Dyma’r amser mwyaf delfrydol i gerdded yr hen heol yma, ac mae’n werth gwneud hynny.

SN 731166

Casgliad o Luniau

www.hanesybont.co.uk