Y dudalen flaenorol Previous page

Llif yn afon Glasffrwd ar ôl bore o law trwm yn y cwm (Cwm Glasffrwd).  Ar un adeg, roedd yr afon hon yn bwysig iawn i fynachod Ystrad Fflur ; defnyddient rhan o’r dŵr ar gyfer gwaredu carthion yr ababty a, hefyd, i weithio’r felin flawd. Mae’n hawdd credu bod llifogydd a sychder yn yr afon Glasffrwd yn medru creu, ar adegau, problemau reit anodd i drigolion yr abaty.

Y dudalen flaenorol Previous page

SN763966

Yr Afon Glasffrwd

ar ôl

glaw trwm

www.hanesybont.co.uk