www.hanesybont.co.uk

Casgliad o luniau sydd yma i roi ychydig bach o flas yr ardal o amgylch Pontrhydfendigaid. Mae'r lluniau i gyd yn luniau diweddar - wedi eu tynnu yn ystod y mileniwm presennol.

Yn gysylltiedig â phob llun, mae yna ychydig o nodiadau perthnasol, ac mae'n rhaid cydnabod cyfraniadau Rowland Arch a Charles Arch i'r rhain. Erbyn heddiw, prin yw nifer y bobl lleol sydd yn medru olrhain hanes hen fagwyrydd a theuluoedd yr ardal ; dyma ddau a'u cof a'i gwybodaeth yn mynd yn ôl ymhell

Efallai nad yw ansawdd pob llun o'r radd uchaf ond, y gobaith yw, bod y casgliad, ar y cyfan, yn llwyddo i :

Os oes gennych ddiddordeb yn yr ardal, cliciwch ar rai o'r hyper-gysylltiadau isod.Lôn Mynaches, hen lwybr y pererinion ar eu ffordd i abaty Ystrad Fflur

Craig Penlan wrth i'r eira glirio yng ngwres yr haul

Waunwen , hen dyddyn tua milltir neu lai  i'r de-orllewin o Ystrad Fflur

Coed yn tyfu yn ymyl Ffynnon Dyffryn Tawel

Nant Mynaches sydd yn rhedeg i lawr ar hyd waun Penwernhir

Penlan, un o hen fagwyrydd ardal Ystrad Fflur

Cwm Egnant, neu Cwmdu  fel y gelwir ef yn lleol

Cwm Mwyro  ar ddiwrnod gwlyb, tywyll, a dŵr trwm yn yr afon

Afon Glasffrwd yn agos i Ffynnon Dyffryn Tawel

Talfan, adfeilion hen dyddyn ger Penwernhir

Pentre Rhydfendigaid

Rhai o gopaon mynyddoedd Yr Elenydd

Craig Pen-y-bannau

Nid oes o Fwlch-y-gwynt ond Tôn-y-Botel daith i sgwâr Ffair Rhos’

Irisiau melyn (neu enfys y gors) ar Gors Caron

Ceunentydd uwchben Llynnoedd Teifi

Llyn Maes-llyn sydd i’w weld wrth ymyl y ffordd o Bontrhydfendigaid i Dregaron

Llif yn y Glasffrwd ar ôl glaw trwm

Afon Marchnant  ar ddiwrnod o haf

Eithin ar ochr y ffordd  i Ffair Rhos

Yr haul yn machlud dros  Bryngors

Tro Pen Porth  a Thro Porth Llwyd

Afon Meurig yn union i’r gogledd o Bont Meurig

Afon Teifi yn llifo allan o Lyn Teifi ar ei siwnau i lawr cwm Frongoch

Coed Pen-y-bannau sydd i’w gweld uwchben fferm Dolebolion

Llyn Teifi

Graigfach, Ffair Rhos - cartref James a Anne Jones ar un adeg

Defaid yn pori ar Rhos-gelli-gron

Y Fynachlog Fawr a’r tir o flaen y ffermPontrhydfendigaid a’r Cylch

Casgliad o Luniau