Pontrhydfendigaid a'r Cylch

Llyn

Teifi


SN781675


Erbyn heddiw, mae Llyn Teifi yn cael ei ddefnyddio fel cronfa ddŵr i Geredigion. Nôl yn y canol oesoedd roedd yn un o bysgodfeydd abaty Ystrad Fflur. Yn yr unfed ganrif ar bymtheg bu John Leland yn ymweld â’r ardal ac ysgrifennodd (yn ei arddull Saesneg arbennig) :

Of al the pooles none stondith is so rokky and stony soile as Tyve doth, that hath withyn hym many stonis. The ground al round Tyve and a great Miles of toward Stratfler is horrible with the sighte of bare stonis, as Cregeryri Mountains be. Llin Tyve is fed fro hyer places with a small broket, and issueth out again by a smaulle gut. Ther is in it veri good troutes and elys, and no other fisch.

The Itinerary in Wales of John Leland in or about 1536-39, Edited by LucyToulmin Smith, 1906