Pontrhydfendigaid a'r Cylch

Machlud haul dros

 Bryngors


SN 731166

Tynnwyd y llun uchod ger Tro Pen Porth, ryw dri chan llath o adfeilion abaty Ystrad Fflur. Roedd prif fynedfa’r abaty rywle’n agos i’r tro, ac mae’n sicr fod yr olygfa hon yn un gyfarwydd iawn i’r mynachod gwynion a fu’n addoli a llafurio yn yr ardal am ganrifoedd, nôl yn y canol oesoedd.