Casgliad o Luniau
SN692628
. . .  a beautiful lake called Llyn y Maes, or the lake of the Fields, where old tradition says, formerly stood the town of Tregaron : it is about a mile in circumference . . . producing no fish of any great value.
Nôl yn 1796, fe wnaeth rhyw awdur lleol, anhysbys ddisgrifio Llun Maes-llyn fel [1] :
Mae chwedl llyn Maes-llyn yn un gyfarwydd ; yn ôl hanes, roedd ‘yr hen Dregaroniaid’  tu hwnt o bechadurus ac fel cosb, un noswaith, cafodd y dref ei tharo gan fellt a tharanau, rhai na welwyd eu tebyg erioed. Llosgwyd y lle i’r llawr ac yna boddwyd pob peth oedd ar ôl o dan ddŵr dwfn, mawr.
[1] Cambrian Register (1796)
Mae Llyn
Maes-llyn
i’w weld wrth ymyl
y ffordd o Bontrhydfendigaid i
Dregaron
Y dudalen flaenorol Previous page
Y dudalen flaenorol Previous page