www.hanesybont.co.uk

Rhai o’r ceunentydd uwchben Llynnoedd Teifi

Llifa’r mwyafrif o’r ceunentydd hyn i Lynnoedd Teifi, ond nid i gyd. Er enghraifft, mae’r geunant a welir ar y chwith yn rhedeg yn syth i ‘Pond Bronberllan’ - cronfa  fawr gwaith plwm Bronberllan (ger Ystrad Fflur) yn y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

SN779696

Y dudalen flaenorol Previous page
Y dudalen flaenorol Previous page