Pontrhydfendigaid a'r Cylch

Craig

Pen-y-bannau

un o eiconau

ardal

Rhydfendigaid


Gellir gweld craig Pen-y-bannau yn glir o bob man ym Mhontrhydfendigaid, ac mae'n wir i ddweud bod pob un sydd wedi ei eni a'i fagu/a’i magu yn y Bont a Ffair Rhos wedi dringo'r bannau rywbryd yn ystod ei oes/ei hoes.
Mae yna hen stori bod crochan aur wedi ei guddio ar fanc Penybannau, ac mae'n hawdd credu mai rhywle yng nghysgod y graig y mae'r trysor hwn wedi ei gelu. Hefyd, ychydig dros ganllath y tu ôl i'r graig, yn union ar ben uchaf y bannau,  mae yna olion caer sydd yn dyddio nôl i'r Oes Haearn. Hwyrach bod yna drysor neu ddau wedi eu claddu rywle yng nghyffinniau’r fan honno hefyd
SN741668