SN718643

Ymsefydlodd y Sisteriaid cyntaf a ddaeth i’r ardal yn ymyl afon Fflur ger Rhosgelligron. Yn ôl traddodiad, cynhaliai’r Sisteriaid hyn eu ffeiriau ar y rhos a, mwy na thebyg, galwyd unrhyw ffair leol fel ‘ffair y rhos’.

Wedi i’r Sistersiaid ail-ymsefydlu yn Ystrad Fflur, symudiwyd y ffeiriau rhyw ddwy filltir i’r gogledd ond credir i’r enw ‘ffair y rhos’ lynnu, ac o ganlyniad daeth enw’r safle newydd yn adnabyddus fel Ffair Rhos.

Defaid

yn pori ar

Rhos-gelli-gron

www.hanesybont.co.uk