Pontrhydfendigaid a'r Cylch

Edrych i lawr

ar y tir o flaen

hen abaty

Ystrad Fflur

a fferm y

Fynachlog FawrSN 746657

Tynnwyd y llun uchod o lecyn ychydig dros dri chan troedfedd uwchben y caeau gwyrdd sydd i’w gweld yn ymestyn i’r gorllewin o gyfeiriad hen abaty Ystrad Fflur. Mae’r caeau hyn wedi eu llwyr amgylchu gan ddwy afon nodedig (nas gwelir yn y llun) ; ar y chwith mae’r Glasffrwd yn llifo, hytrach yn gylchol,  i ymuno â’r Teifi sydd yn rhedeg ar lwybr mwy syth ar yr ochr dde. Wrth syllu ar y llun, mae’n ddiddorol  sylwi pa mor wastad yw’r caeau fel petai rhywrai, rywbryd, wedi bod yn tirlunio’r lle yn ofalus. Hefyd, efallai, wedi ail-gyfeirio un o’r afonydd (neu o bosib y ddwy) yn bwpasol i gwmpasu’r holl dirwedd. Tybed ai olion pensaernïaeth mynachod Ystrad Fflur sydd i’w gweld yma? Dim ond arbenigwyr  a all roi ateb pendant.