Tro

Pen Porth

a

Thro

Porth Llwyd

SN 731166

[1]

See University of Wales Trinity Saint David, School of Archaeology, History and Anthropology, The Strata Florida Research Project: Abbey Precinct

[2]

See Rhydfendigaid and the Blessed Ford

Tro Pen Porth

Tro Porth Llwyd

SN719651

Mae Tro Pen Porth tua tri chan llath o adfeilion abaty Ystrad Fflur, ac mae Tro Porth Llwyd rhyw bum can  llath o fferm Yr Hen Fynachlog. Mae’n weddol sicr bod Tro Pen Porth yn agos iawn i’r hen, brif fynedfa i abaty Ystrad Fflur [1].

Mae Tro Pen Porth tua tri chan llath o adfeilion abaty Ystrad Fflur, ac mae Tro Porth Llwyd rhyw bum can  llath o fferm Yr Hen Fynachlog. Mae’n weddol sicr bod Tro Pen Porth yn agos iawn i’r hen, brif fynedfa i abaty

www.hanesybont.co.uk