Aelodau Eglwys y Bedyddwyr, Pontrhydfendigaid

Diwrnod dathlu can-mlwyddiant y Sefydliad yn 1935

Y  Parch T.R. Morgan, ond pwy yw’r plentyn sydd tu ôl iddo?

www.hanesybont.co.uk