tw

‘Cartref’ oedd yr enw gwreiddiol ar y tŷ uchod - cartref Miss Jane Jones (Miss Jones i bobol y pentref). Bu’n byw yno, mwy neu lai, ar hyd ei hoes a tŷ Miss Jones fydd hwn byth imi. Roedd Miss Jones yn ddynes o  gymeriad cryf, yn aelod selog o Gapel y Methodistiaid ac yn gadarn iawn ei daliadau.


Ar ôl dydd Miss Jones, newudiwyd enw’r tŷ i ‘Brynglas’ pan ddaeth Mr a Mrs Davies i ymddeol yma o fferm ddefaid o’r un enw  - tu hwnt i Llanddewibrefi. Roedd hyn dros hanner canrif yn ôl a ‘Brynglas’ yw’r cyferiad swyddogol wedi bod ers hynny.


Mae’r llidiart (sydd i weld ar y cornel chwith ar y gwaelod) wedi mynd ac mae tri o dai wedi eu hadeiladu gyferbyn a ‘Chartref’ ers i’r llun hwn gael ei dynnu.

Copi o lun oedd yn  berchen i’r diweddar

Mr Rowland Huw Arch

www.hanesybont.co.uk

Pontrhydfendigaid

‘Cartref’

Neu

‘Brynglas’

fel y’i gelwir heddiw