Efail y Gof ar Sgŵar y Bont
Tybed a'i hwn yw
Robert y Gof
yn ei ffedog ledr?
Efail y Gôf gyferbyn a sgŵar y pentre – yr adeilad cyntaf ar y ffordd i Ystrad Fflur.

Mwy na thebyg mai brawd W.R.James y Cenhadwr oedd y gof a’i fod yn byw yn rhif 3, Heol y Bont yn agos iawn at yr efail.
www.hanesybont.co.uk Pontrhydfendigaid