Te-Parti Gorphwysfa

Ffair Rhos

(1913)

Yn amlwg, roedd rhaid cael tri eisteddiad i gael llun o bawb yn y te-parti hwn yng Ngorphwysfa yn 1913. Mae'n anodd credu bod cynifer o ddynion, gwragedd a phlant yn mynychu'r capel bach hwn ar ddechrau'r ganrif ddiwethaf. Erbyn heddiw, mae'r adeilad wedi ei werthu a'i droi yn dy byw, ac mae'n sicr na wnaeth y ffyddloniaid hyn ddychmygu'r fath ddyfodol


Nid rhwydd yw dewis unigolion ond mae  tebygrwydd teuluol i'w weld mewn rhai unigolion.


Os ydych yn adnabod rhywun rhowch wybod

www.hanesybont.co.uk