www.hanesybont.co.uk

Pontrhydfendigaid

Mrs Sarah Evans

 (yn byw yn Islwyn ar y pryd)

Mr Lewis Edwards Garreglwyd

Siop Florida

Lluniad

gan

E.R. Horsfall-Turner (1903)

(Prifathro County School Llanidloes)


Walks and Wanderings in County Cardigan, 1903

Y tŷ hynaf yn y Bont?


Dyma’r tŷ hynaf yn y Bont medd rhai.

Ei enw gwreiddiol oedd Sign (neu, o bosib, Sein), ond fel Islwyn yr adnabyddid ef pan gafodd y llun yma ei dynnu. Does neb fel petae’n gwybod beth yw tarddiad yr enwau hyn – rhowch wybod os oes gennych eglurhad.


Yn y tŷ hwn y cafodd John Phillips ei eni a’i fagu. Ef oedd Prifathro cyntaf Coleg Normal, Bangor – penodwyd ef yn y flwyddyn 1858 pan oedd tua 46 mlwydd oed. Roedd yn un o’r personau mwyaf amlwg ym mywyd crefyddol ac addysgol Cymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg

Mr a Mrs Richard Rees

a Tom Lloyd Rees

Siop Florida