Llyn hir

(un o Lynnoedd Teifi, ac mae Llyn Teifi ei hun i'w weld yn y pellter)

Adeiliadwyd y byngalo gan yr Arglwydd Lisburne. Erbyn heddiw, mae'r adeilad wedi cael ei ddymchwel a'r lle wedi ei glirio ; does dim hôl bod dim wedi bod yna
Pontrhydfendigaid