www.hanesybont.co.uk

Poplar Terrace

Mae Poplar Terrace heddiw yn dra gwahanol i’r hyn oedd e’ ar ddiwedd y bedwaredd ganrif a’r bymtheg.


Yn amlwg, roedd yr hen Boplar Terrace yn le diflas pan oedd llif yn Nant y Cŵn, a pheryglus i blant hefyd. Yn sicr, doedd na neb yn gofalu am ‘Health & Safety’ ym Mhlwyf Gwnnws ganrif yn ôl.


Tybed beth oedd enw’r stryd yn y cyfnod hwnnw – does dim sôn yn y llun am unrhyw ‘boplar’  yn unlle?

Pontrhydfendigaid