tw

www.hanesybont.co.uk

Mae hon

yn edrych yn ferch ieuanc hardd.

Pwy ydy hi?

William Evans a oedd yn byw yn Rhydteifi ac yn mynd o dan yr enw Billy Jockey.


Roedd yn perthyn i Frank Evans a fu’n dysgu cemeg yn y ‘County School’ yn Nhregaron

Red Lion

Pontrhydfendigaid

(tua 1920/1930)