Angen ychydig o

‘gynnal a chadw’

Gosodwyd carreg sylfaen Red Lion yn 1824, ond does dim modd dyddio’r llun yma – mwy na thebyg ei fod wedi ei dynnu rywbryd tua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r tô’n edrych fel petai mewn cyflwr eitha gwael.


Yn amlwg mae’n lun gweddol hen. Mae’r adeilad yn ymddangos yn llawer llai llewyrchus nag yn y lluniau eraill sydd wedi eu cynnwys ar y wefan hon.

Red Lion

Pontrhydfendigaid

www.hanesybont.co.uk