www.hanesybont.org.uk

Mae nifer o hen luniau o'r Red Lion ar gael – tri arall i'w gweld ar y wefan hon. Perchenog y llun gwreiddiol hwn yw Mr Rowland Huw Arch.


Mae'n anodd dyddio pryd y cafodd y llun ei dynnu, ond yn sicr mae'n un o'r rhai cynnharaf o'r hen dafarn yma sydd wedi chwarae rhan mor amlwg yn mywyd y pentref dros bron i ddwy ganrif. Yn bendant, does dim llawer o newidiadau wedi eu gwneud i'r drws  ffrynt gwreiddiol, ac mae'n edrych fel petai y llew cychwynnol yn dal i fod ar ben y drws.


Hefyd, does yna ddim sôn am fwrdd pren ar y wal wrth ochr y ffenestr ganol yn dweud wrth bawb taw enw'r lle yw y Red Lion – mae hwn ym mhob llun arall. Efallai ei fod wedi ei dynnu i lawr i'w adnewyddu ; tybed ai perchnogion newydd sydd yn cymryd drosodd ac yn cael eu llun wedi ei dynnu i gofnodi'r achlysur. Pwy a ŵyr beth yw'r gwirionedd?Pontrhydfendigaid Red Lion