www.hanesybont.co.uk

Llun arall o Red Lion - mae yna bump ohonynt ar y wefan hon.


Y perchennog yw Mr Rhys Morgan, mab i famgu Rowland Huw Arch (sydd yn berchen y llun gwreiddiol) ; mae gan Rowland wybodaeth arbennig o ardal y Bont ac mae ef yn medru enwi y rhan fwyaf o'r bobl sydd yn y grŵp


Mae'n debyg i'r llun gael ei dynnu tua naw-deg mlynedd yn ôl, a hyd y gwn i does yna ddim un aelod o'r llun yn  fyw heddiw


Red

Lion

Family & Commercial

Hotel

R. Morgan, Proprietor