www.hanesybont.co.uk

tw

  Mr Richard Rees (yn ei ffedog wen)

Mr Rees oedd y perchennog, blaenor yn y capel a pherson mawr ei barch yn yr ardal.

Siop Florida Pontrhydfendigaid

Ar yr adeg y tynnwyd y llun hwn, roedd naw siop yn y Bont. Siop Florida oedd y prysuraf ohonynt – roedd yn cwrdd â gofynion pobl y pentref a holl ffermwyr y gymdogaeth.