Ar ôl dyddiau Mr a Mrs James, bu Miss Lydia Rees yn rhedeg y siop am gyfnod. Wedi iddi hi briodi â Mr J G Williams, prifathro Ysgol y Bont, trosglwyddodd y fusnes i Mr Richard Rees – roedd hyn yn 1922.

www.hanesybont.co.uk

Pontrhydfendigaid

Siop Florida

Siop Florida yn y dyddiau cynnar, cyn i Mr Richard Rees a’i wraig gymryd y siop drosodd. Yn y llun mae:

●  Mr John James a’i wraig Mrs Jane James     (perchenogion ar y pryd)

●  Miss Lydia Rees

    (roedd Mrs James yn fodryb i Miss Rees)

●  Mrs Jane Oliver

     (mam Jac Oliver y Barbwr)

Mr A Mrs John James

Miss Lydia Rees

Mrs Jane Oliver