Copi allan o lyfr J.S.Holden, The Manchester & Milford  Railway, The Oakwood Press.

Mae’r bobl ar y platform yn disgwyl am dren yn mynd am Dregaron a Chaerfyrddin. Caewyd yr orsaf  hon yn y flwyddyn 1964 ac, yn awr, mae’r hen reiffordd yn  rhan o Warchodfa Natur Cors Caron sydd o dan reolaeth Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Gorsaf  Drenau Strata Florida
1904 † www.hanesybont.co.uk