Stryd y Felin

(Mill Street)

www.hanesybont.co.uk

Pontrhydfendigaid

Llun da o Stryd y Felin gyda tŷ

Y Felin i’ weld yn y pellter

Pwy yw'r bobl yma?

Oes rhywun yn gwybod?