Yn ddiweddar (mis Mawrth 2008), pan aeth gweithwyr Cyngor Ceredigion ati i ledu’r ffordd fawr drwy’r Bont, fe ddaethant ar draws siel dân (artillery shell) yng nghornel gardd Talwrnbont. Yn naturiol, roeddent yn amheus ynghylch cyflwr y siel ac fe alwyd ar arbenigwyr difa bomiau (bomb disposal experts) i wneud pethau’n ddiogel.


Does yna ddim dirgelwch ynghylch sut y daeth y siel i fod yn yr ardd. Mae nifer o bobl leol yn cofio’n fod Dai Rogers, pan oedd yn byw yn Talwrnbont, yn defnyddio’r siel i gadw drws y tŷ ar agor pan fyddai’r tywydd yn deg yn yr haf.  Un peth sydd yn sicr - roedd Dai yn berson reit glyfar ac yn bendant byddai’n gwybod y gwahaniaeth rhwng siel wag a siel fyw.  Hefyd roedd yn ddyn dyfeisgar ac iddo ef roedd siel o bres (gwag wrth gwrs) yn addurn deniadol.


Os am ragor o hanes Dai Rogers ewch at erthygl Lyn Ebenezer yn y Y Cymro, Dydd Gwener 21 Mawrth 2008.

?

Pontrhydfendigaid

Talwrnbont Uchaf

(fel yr oedd tua hanner can mlynedd yn ôl)

Hen shop y crydd

Maesnewydd

Yr hewl fawr yn rhedeg drwy’r pentref