.

Lyn Evans

 Awen Tarddle’r Teifi, 2001.

Y wraig y tu allan i’w thŷ yw Mrs Elizabeth James, Castell, neu Beti Jâms fel y’i gelwid hi yn lleol. Bu’n byw yn yr un lle am ymron i ganrif.


Mae’n gwisgo Medal Gee – anrhydedd arbennig am ei phresenoldeb cyson yn Ysgol Sul Glanyrafon. Dim ond dau o ardal y Bont a wobrwywyd â’r Fedal hon, sef Mrs James yn 1915 a Mr Thomas Jones, Hen Fynachlog yn 1935   

Pontrhydfendigaid

www.hanesybont.co.uk

Yn ôl W Jones-Edwards (yn ei lyfr, Ar Lethrau Ffair Rhos, Aberystwyth 1963) dyma un o dai unnos yr ardal

Medal Gee

Mrs Elzabeth James

Castell