Copi yw'r llun uchod allan o gasgliad gwreiddiol y diweddar Mr Rowland Huw Arch. Mae'n ddiddorol sylwi pa mor wag oedd y rhan hon o'r fynwent tua dechrau'r ganrif ddiwethaf. Erbyn heddiw mae'n orlawn o gerrig beddau.

Copi o lun oedd yn eiddo I’r diweddar Mr Rowland Huw Arch, yn dangos beddau teulu ei famgu.

Mynwent Ystrad Fflur

www.hanesybont.co.uk