Casgliad sydd yma o fân gofnodion am Bontrhydfendigaid a’r cylch – manion hanesyddol  yn rhoi rhyw gipolwg ar yr ardal yn y cyfnod hyd at ddechrau’r ugeinfed ganrif. Does dim trefn neilltuol i'r cofnodion ac  mae’n debygol y bydd rhaid cymhwyso ac ehangu rhai ohonynt o dro i dro.

Adref Home Cynnwys Contents

Pontrhydfendigaid

The Bridge of the Blessed Ford

www.hanesybont.co.uk

Mân hanesion am hyn a’r llall

Short historical notes about this and that

Cysylltu â mân hanesion am . . .

Links to short historical notes about . . .

Adref Home Cynnwys Contents
W R James Dafydd Ionawr walks to Teifi Pools for a day's fishing A snapshot of Pontrhydfendigaid in 1796 The telegraph service comes to Bont
W R James Dafydd Ionawr yn mynd i bysgota ar lynnoedd Teifi Darlun o Bontrhydfendigaid yn 1796 Y telegraff yn dod i'r Bont